Vrienden van Eleos

Vrienden van Eleos ondersteunen het herstel van mensen in psychische problemen

Recente projecten

Meer projecten
  • Interventiepakket voor familieleden van suïcidale personen

    Familie speelt een belangrijke rol in suïcidepreventie en in de zorg voor hun suïcidale naaste. Deze zorg is belastend en raakt veel levensgebieden. D…

  • Project slaaprobot Somnox

    Er is steeds meer bekend over de gevolgen van insomnia (slapeloosheid) en de invloed hiervan op het functioneren van mensen. Er is een duidelijk verba…

  • Project Pastorale pool

    Eleos werkt als partner van kerken regelmatig samen met het pastoraat. Waar nodig en gewenst, betrekt Eleos het eigen kerkelijk netwerk van cliënten b…