ANBI en doneren

Stichting Vrienden van Eleos heeft een ANBI status.

Naam instelling
Stichting Vrienden van Eleos

RSIN
859737913

Contactgegevens
Zuiderinslag 4C
3871 MR Hoevelaken

Doelstelling
“Het verlenen van financiële en andere hulp aan de stichting: Stichting Eleos, christelijke ggz, statutair gevestigd te Hoevelaken ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32078404, hierna ook aangeduid als: “Eleos”, bij de uitvoering van de taken die tot de doelstelling van Eleos te rekenen zijn, maar waarvan de kosten niet ten laste van de exploitatierekening van Eleos gebracht kunnen of mogen worden of kunnen worden voldaan uit (opbrengsten van) het eigen vermogen van Eleos.”

Beleidsplan
Download

Statuten
Download

Namen en functies bestuurders

Prof. dr. ir. H. Jochemsen – Voorzitter
Dhr. S.G. Geuze – Secretaris
Dhr. A.D. Vingerling RA – Penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Vrienden van Eleos ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download

Financiële verantwoording
Download

Download hier de gehele publicatieversie ANBI-model.