Beleidsplan

Vrienden van Eleos is een initiatief van Eleos, specialist in christelijke ggz.

Het doel van Stichting Vrienden van Eleos is:
Stichting Vrienden van Eleos heeft als doel het verlenen van financiële en andere hulp aan de stichting Eleos  bij de uitvoering van de taken die tot de doelstelling van Eleos te rekenen zijn, maar waarvan de kosten niet ten laste van de exploitatierekening van Eleos gebracht kunnen of mogen worden of kunnen worden voldaan uit (opbrengsten van) het eigen vermogen van Eleos. Zoals het vergaren en delen van kennis aangaande geloof en psychische gezondheid, het mogelijk maken van extra (identiteitsgebonden) zorg en het realiseren van voorzieningen die het leven van onze cliënten aangenamer maken.

In ons beleidsplan lees je meer over onze koers en het beleid van Vrienden van Eleos.

In onze jaarrekeningen vind je de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.