Bestuur

Organisatie
Vrienden van Eleos wordt parttime ondersteund door medewerkers van de Afdeling Communicatie van Eleos.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden van Eleos bestaat uit onderstaande personen:

Prof. dr. ir. H. Jochemsen (voorzitter)
Dhr. S.G. Geuze (secretaris)
Dhr. A.D. Vingerling RA (penningmeester)

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar info@vriendenvaneleos.nl.