Bidden

Wij geloven dat God de Schepper en Onderhouder is van het leven. Hem mogen wij eren en aanbidden. Wij mogen Hem onze noden en zorgen bekend maken in het vertrouwen dat Hij geeft wat nodig is in elke situatie. Op Hem is onze hoop gevestigd. Gebed is nodig voor cliënten die uitzien naar herstel, maar ook voor medewerkers van Eleos die zich inzetten voor herstel.

Bij Eleos zijn er wekelijkse bidstonden waarin cliënten en medewerkers in gebed bij God worden gebracht. Ook wordt er gebeden tijdens de gesprekken met cliënten. Je kunt je thuis aansluiten en meebidden voor cliënten en medewerkers van Eleos.

Bid je mee?