Nalaten aan Vrienden van Eleos

Wat vindt u belangrijk om na te laten aan deze wereld? Heeft u er wel eens aan gedacht om Vrienden van Eleos op te nemen in uw testament? Met een nalatenschap kunt u bijdragen aan iets heel belangrijks: de toekomst van de christelijke ggz.

Samen zoeken we naar een door u gewenste bestemming

Het is prachtig wanneer mensen het werk van Eleos zo belangrijk vinden, dat ze ons opnemen in hun testament. Een nalatenschap of een legaat kan in onderling overleg een specifieke bestemming krijgen.

Wat u ons nalaat kan 100% besteed worden aan ons werk

Vanwege onze ANBI-status als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Vraag gerust advies

Uw nalatenschap moet zijn zoals u dat wenst. Daarom is het belangrijk om hier goed over na te denken. Neem bij vragen vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag verder. Mail of bel ons gerust. Dat kan via info@vriendenvaneleos.nl en 088-892 12 13.