Kennisinstituut christelijke ggz

Eleos werkt mee binnen het Kennisinstituut christelijke ggz (samen met De Hoop ggz). Prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker (bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie VU Amsterdam) is rector en geeft leiding aan het onderzoek naar de relatie tussen geloof en psychisch functioneren.

Het Kennisinstituut heeft 5 speerpunten

 1. Identiteitsgebonden professionaliteit bevorderen
  Het Kicg wil een uitdagende plek zijn waar kennisvermeerdering en wetenschappelijk debat in relatie tot de praktijk van alledag kan plaatsvinden.
 1. Het profiel van christelijke ggz versterken
  Onderzoek naar waarden en zingeving vanuit christelijk perspectief zijn enorm van belang binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 1. Wetenschappelijk onderzoek doen
  Het Kennisinstituut vindt het belangrijk om een plaats te bieden voor wetenschappelijk onderzoek, als onderdeel van praktijkopleidingen in de gezondheidszorg. Tevens wil het instituut plaats bieden aan stagiaires, studenten en promovendi.
 1. Behandel- en begeleidingsmethodieken ontwikkelen
  Het Kennisinstituut wil professionele behandel- en begeleidingsmethodieken ontwikkelen die passen bij de christelijke doelgroep en voldoen aan de normen van de beroepspraktijk en bewezen effectief zijn. Ervaringsdeskundigen krijgen hierin een plaats. Een werken we aan verbinding met kerkelijke netwerken.
 1. Externe deskundigheidsbevordering
  Het Kennisinstituut deelt zijn deskundigheid door publicaties, organiseren van cursussen en studiedagen, geven van collegereeksen, verzorgen van lezingen, etc.

Kijk voor meer informatie op www.kicg.nl.