Interventiepakket voor familieleden van suïcidale personen

Familie speelt een belangrijke rol in suïcidepreventie en in de zorg voor hun suïcidale naaste. Deze zorg is belastend en raakt veel levensgebieden. Door familieleden te ondersteunen, kunnen suïcides worden voorkomen en kan de zorg voor patiënten worden verbeterd. Hiervoor is een interventiepakket nodig, waarmee de samenwerking tussen hulpverlening, familie en patiënt verbeterd wordt. Het uiteindelijke doel van het interventiepakket is het omlaag brengen van zelfmoordpogingen en het verbeteren van het welzijn van familieleden.

Op basis van onderzoek zal er een interventiepakket worden ontwikkeld

Er is nog niet eerder onderzoek gedaan naar de impact op de relatie wanneer familieleden samenleven met een suïcidale naaste. Het is essentieel om te onderzoeken wat de behoefte van familie en patiënten zijn en welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn. Op basis van deze kennis kan er een interventiepakket worden ontwikkeld.

Welk bedrag is nodig voor het project ‘interventiepakket’?

Het totale project is begroot op €126.000. Er wordt nu subsidie aangevraagd voor fase 1 van dit project. Voor deze fase is €20.291,68 nodig.

Draag ook bij aan dit project

Dat kan door te doneren via de website of een bedrag over te maken op rekeningnummer NL63 ABNA 0929 7179 45 t.n.v. Vrienden van Eleos met vermelding van ‘interventiepakket’.