Word donateur van Vrienden van Eleos en ontvang het Handboek pastoraat

Afgelopen jaar verscheen het Handboek pastoraat bij psychische problemen. Het boek werd zo goed ontvangen dat er inmiddels al drie herdrukken zijn.

Als je nu donateur wordt van Vrienden van Eleos ontvangt u het Handboek pastoraat bij psychische problemen cadeau. Deze actie geldt bij een minimale bijdrage van € 25,- per jaar. Dit bedrag kunt u jaarlijks doneren of u kunt kiezen voor een maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling via automatische incasso. Deze actie geldt tot 1 juli 2021.

Je kunt je hier aanmelden als donateur van Vrienden van Eleos.

“Wat een waardevolle handreiking voor het omgaan met psychische problemen in het pastoraat, hier hebben we echt op zitten wachten.” Zomaar een reactie van een voorganger en docent naar aanleiding van het Handboek pastoraat bij psychische problemen. We ontvingen veel positieve reacties van ambtsdragers, pastoraal werkers, predikanten en anderen die dit boek echt waardevol vinden, mede omdat het veel handvatten biedt.