Ideeënbus van Vrienden van Eleos

In de Ideeënbus van Vrienden van Eleos kunnen medewerkers van Eleos ideeën aanleveren die de zorg aan cliënten kunnen verbeteren. In de afgelopen maanden zijn er 17 ideeën aangeleverd om de zorg te verbeteren.

Sommige ideeën zijn niet behandeld door Vrienden van Eleos, omdat het meer paste bij betaling door Eleos. Alle andere ideeën zijn wel besproken in het bestuur, maar niet gehonoreerd.

De ideeën die nu betaald gaan worden zijn:

  • Aanschaf van speelgoed. Met dit speelgoed kunnen kinderen spelen als zij op bezoek komen bij hun vader of moeder, die opgenomen is op ‘de fontein’.
  • Behandeling van angst met een VR-bril. Met het bedrag schaffen we een VR-bril aan en kunnen we software gebruiken. Waardoor we cliënten mee kunnen nemen in dat wat hen angstig maakt, zodat zij het kunnen oefenen met de VR-bril. Na het oefenen kan de cliënt de situatie in praktijk brengen.
  • Aanschaf van mobiele marktkraam en kippenhok en uitbreiding moestuin. Deze ideeën zijn bedacht door bewoners van de Lutherhof. Deze ideeën bieden de cliënten mogelijkheden tot nieuwe doelen, activiteiten, uitdagingen en perspectief. Door het verkopen van producten (o.a. eitjes en groente/fruit uit de moestuin) op de mobiele marktkraam is er meer interactie met de omliggende buurt.
  • Preventieve interventies voor Kopp-kov-gezinnen. Behandeling en begeleiding worden toegerust door toerustingsmiddagen en materialen die aangeschaft worden bij het Trimbosinstituut.
  • Hanneke Schaap-Jonker: Online toerusting voor kerken. Bij het onlangs verschenen ‘Handboek Pastoraat bij psychische problemen’ wordt online materiaal ontwikkeld en toegankelijk gemaakt via weetwatjegelooft.nl. Het gaat per problematiek om een filmpje van een ervaringsdeskundige, een filmpje van een hulpverlener, en van een pastor. Ook worden gespreksvragen, stellingen, tips voor Bijbelstudie gedeeld.