Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website vriendenvaneleos.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

e-mail disclaimer

Een e-mailbericht van Eleos (vanaf een adres met @eleos.nl) of Vrienden van Eleos (vanaf een adres met @vriendenvaneleos.nl), inclusief de bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent, verzoekt Eleos u vriendelijk dit bericht met eventuele bijlage(n) te verwijderen en uit uw systeem te wissen. Eleos wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Het zou fijn zijn als u de afzender van de onjuiste adressering op de hoogte stelt.

informatie

Deze website is zorgvuldig samengesteld. Mocht u toch informatie tegenkomen die verouderd is, dan kunt u contact met ons opnemen. Het kan voorkomen dat informatie onjuistheden bevat, dan wel onvolledig is. Eleos is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voort vloeit. Eventuele verwijzingen naar websites die niet door Eleos worden beheert c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Eleos is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan, alsmede voor een juiste werking van de betreffende website.

privacy

Vrienden van Eleos respecteert de privacy van gebruikers van haar website. Lees hierover meer in onze privacy verklaring.

wijzigingen

Vrienden van Eleos behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.