Project slaaprobot Somnox

Er is steeds meer bekend over de gevolgen van insomnia (slapeloosheid) en de invloed hiervan op het functioneren van mensen. Er is een duidelijk verband tussen insomnia en depressie en tussen insomnia en angst. Dit zien we ook bij onze cliënten. Op dit moment wordt er veel medicatie bij slaapproblemen voorgeschreven, ook voor onze cliënten in de kliniek en de woonvormen. Het effect hiervan is echter vaak maar kortdurend. Ook is er steeds meer aandacht voor de negatieve gevolgen van medicatie en voor demedicalisering (het gebruik van minder medicatie).

Een alternatief voor medicatie bij slaapproblemen is de Somnox slaaprobot
Slaaprobot Somnox simuleert een fysiek voelbare ademhaling en door mee te ademen, vertraagt jouw ademhaling. De rustige ademhaling zorgt ervoor dat lichaam en geest tot rust komen. Zo slaap je sneller, dieper en langer op een natuurlijke manier. Slaaprobot Somnox helpt bij het goed of beter slapen en draagt zo bij aan het herstel van de cliënt. De slaaprobot krijgt veel positieve recensies en we zijn daarom benieuwd of dit ook voor onze cliënten helpend kan zijn.

In de kliniek en in 3 woonvormen van Eleos willen we een proef doen met de Somnox
Veel van onze cliënten hebben last van insomnia en kampen met depressie en/of angst. We hopen met de slaaprobot Somnox onze patiënten en bewoners nog beter te kunnen ondersteunen in hun herstel en hun dagelijks leven. En we hopen dat klachten van angst en depressie daarmee ook verminderen. Als dit het geval is, dan kan de cliënt voor zichzelf een Somnox slaaprobot aanschaffen voor langdurig gebruik.

Welk bedrag is nodig voor het project ‘Somnox slaaprobot’?
De totale kosten voor het project zijn €12794,-. De fondsen willen we gebruiken voor de aanschaf van de slaaprobots en voor de projectbegeleiding.

Draag ook bij aan dit project
Dat kan door te doneren via de website of een bedrag over te maken op rekeningnummer NL63 ABNA 0929 7179 45 t.n.v. Vrienden van Eleos met vermelding van ‘slaaprobot Somnox’.