Online vervolgcursus op ‘handboek pastoraat bij psychische problemen’

Vrienden van Eleos leverde een financiële bijdrage aan de online vervolgcursus ‘pastoraat bij psychische problemen: oefenruimte’. Iedereen die actief is in het pastoraat kan de cursus volgen. Maar ook iedereen die op een andere manier het verlangen heeft iemand met psychische problemen bij te staan op geloofsgebied. Goed nieuws dus voor pastores, maar ook voor behandelaars, begeleiders én cliënten. Want hulpverlening en pastoraat hebben elkaar nodig, maar sluiten niet altijd op elkaar aan. Deze online vervolgcursus is een mooie stap in het overbruggen van die kloof.

Over de cursus

De online cursus bestaat uit vijf lessen die in groepsverband gevolgd kunnen worden, maar ook individueel. De eerste algemene les gaat in op de rol van het pastoraat, gebed in het pastoraat en samenwerking met de hulpverlening. Daarna volgen vier themalessen. In deze themalessen komen de onderwerpen angst, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en suïcidaliteit, en trauma aan bod. Er wordt veel gewerkt met videomateriaal. Zo komt in elke themales een ervaringsdeskundige aan het woord, die vertelt welke invloed de stoornis heeft op het dagelijks leven. Op dit verhaal reageert een hulpverlener. Hij of zij staat stil bij vragen als: welke kenmerken van de stoornis zie je in de casus? En, wat wordt niet genoemd maar is bij deze problematiek ook goed om te weten? Vervolgens deelt de ervaringsdeskundige welke invloed zijn of haar problematiek heeft op het geloofsleven. Soms noemt iemand dan voorbeelden van wat helpt bij het omgaan met de klachten. Maar ook geloofsworstelingen komen aan de orde. Op deze bijdrage reageert een pastor, die de cursisten meeneemt in de do’s en don’ts bij de genoemde problematiek.

Tussen de video’s door kunnen cursisten met behulp van reflectievragen nadenken over de aangeboden stof. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld vergeving, gebrokenheid en schuld, en omgaan met suïcidaliteit. Ook is er aan elke les verdiepingsmateriaal toegevoegd. Denk hierbij aan boekentips of online colleges over persoonlijkheidsstoornissen of vroegkinderlijk trauma.

Je kunt de online cursus gratis volgen via http://www.wwjg.nl/pastoraatenpsychologie