Bijeenkomsten voor ambtsdragers

Meer samenwerking tussen kerk en hulpverlening. Er is vraag naar meerdere bijeenkomsten. Daarom doen we een beroep op u. Wilt u bijdragen aan de financiering van ambtsdragersbijeenkomsten, zodat Eleos kennis ook kan delen met kerken? De ideeën voor een volgende bijeenkomst zijn er al wel: hoe ga ik in de praktijk om met psychische ziekten. Hoe kun je samenwerken op het grensvlak van pastoraat en professionele hulpverlening?

De zaal zat vol met mensen uit diverse kerken. Allemaal hadden zij zich aangemeld voor de bijeenkomst over pastoraat bij borderline of narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het was alweer een paar jaar geleden dat Eleos in het midden van Nederland deze bijeenkomst hield. Eleos wil graag de kennis delen, maar de financiering ontbrak. Geld vanuit de overheid en zorgverzekeringen wordt gestoken in de directe zorg voor cliënten. Vrienden van Eleos kan ambtsdragersbijeenkomsten wel financieren.

De reacties op de bijeenkomst waren enthousiast

Een van de deelnemers reageerde: “Je komt deze problematiek overal tegen, en dus ook in de kerken. Goed om daar op deze manier over te spreken en om te beseffen dat de patiënt niet alleen patiënt is, maar ook een plek heeft in zijn of haar directe omgeving.”

Samen met kerken zorgen voor gemeenteleden
De kosten voor de organisatie van zo’n bijeenkomst bedragen ca. € 2.500,= per keer. Het doel is om landelijk minimaal 4 bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten worden gratis aangeboden om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Helpt u ons om gezamenlijk met kerken op te trekken in de zorg voor gemeenteleden met psychische problematiek?