E-healthmodule Leven met aandacht

Leven met aandacht, dat is de naam van de nieuwe e-healthmodule die Eleos momenteel ontwikkelt.

Deze e-healthmodule vervangt de huidige module Mindfulness, die wel in een behoefte voorziet, maar niet goed aansluit bij de christelijke identiteit. De module Leven met aandacht heeft een christelijke grondslag. Cliënten van Eleos kunnen hier gedurende hun behandeling en begeleiding gebruik van maken, maar ook daarna houden ze toegang tot de module.

Leven met aandacht is een wetenschappelijk bewezen programma van acht weken. De verwachting is
dat deze module binnenkort geïntroduceerd wordt.
Na de eerste oplevering wordt de module verder verbeterd, zodat de e-healthmodule nog meer cliënten kan helpen op weg naar herstel. Draag jij ook je steentje bij aan deze
e-healthmodule?