Brussen

Weet jij wat een brus is? Je bent een brus als je een broer of zus hebt met ADHD, autisme of verstandelijke- of zintuigelijke beperking.

Voor kinderen die brus zijn, organiseren we brussendagen. Dit zijn dagen waarop brussen met elkaar in gesprek gaan. Ook is er een hulpverlener aanwezig om vragen te beantwoorden. Natuurlijk wordt er niet alleen maar gepraat: er is ook tijd voor leuke en sportieve dingen.

Een brus krijgt op zo’n dag tips over hoe hij/zij voor zichzelf kan opkomen, ook als er thuis vooral aandacht is voor een broer of zus. Ook voor ouders is er een programma.

Vrienden van Eleos wil graag ondersteunen in het organiseren van brussendagen. Op die manier dragen we bij aan het welzijn van broers en zussen van kinderen met psychische problemen.

Wil je bijdragen aan het welzijn van brussen? Wordt Vriend van Eleos of doneer.