Boek: Tuintherapie

'Tuin­the­ra­pie brengt tot bloei'. Dat is de ti­tel van het in het Koets­huis van 'de fon­tein' ge­pre­sen­teerde boek van Nadine Folkers en Rien Bogert.

Het boek is ge­schre­ven door ervaringsdeskundige Na­di­ne Fol­kers in sa­men­wer­king met verpleegkundige Rien Bo­gert

Rien Bogert wil­de al heel lang zijn ver­haal over tuin­the­ra­pie ver­tel­len. En Na­di­ne Folkers wil­de na haar op­na­me op ‘de fon­tein’ zijn ver­haal graag schrij­ven. Toch duur­de het nog 7 jaar voor­dat het boek ein­de­lijk uit­kwam. Maar het is een boek om trots op te zijn. Na­di­ne is schrij­ver, jour­na­list en er­va­rings­des­kun­di­ge bij Ele­os. In op­dracht van Regiodirecteur Midden, Helma de Vries, heeft Na­di­ne dit boek ge­schre­ven.

Je kunt het boek ‘Tuin­the­ra­pie brengt tot bloei’ nu bestellen voor €7,95
Je bestelt het boek via deze link.