Privacy verklaring

Vrienden van Eleos verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je gegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Vrienden van Eleos vindt het belangrijk om de gegevens van alle relaties, zoals donateurs, geïnteresseerden of nieuwsbriefontvangers, op een goede manier te verwerken. Dit geldt ook voor iedereen die onze website(s) bezoekt en gebruikt.

In dit privacy statement staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Vanaf 25 mei 2018 houden we ons in aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals een naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s etc. Het zijn gegevens die iets over jou als persoon zeggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens (NAW, leeftijd)  en bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid, godsdienst maar ook BSN).

Welke gegevens verzamelt Eleos en wat gebeurt daar mee?

Eleos verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld cliënten, sollicitanten, donateurs, of (vrijwillige) medewerkers. Eleos verwerkt alleen die persoonsgegevens die u uit eigen beweging aan ons geeft bij aanmelding, registratie etc.

Afhankelijk van uw relatie met Eleos, gebruiken we uw gegevens voor informatievoorziening of het aanbieden van zorg, maar ook voor marketingdoeleinden en andere vormen van communicatie.

Maakt u gebruik van het contactformulier op www.eleos.nl? Dan slaan we uw persoonsgegevens (tijdelijk) op. Dit doen we om uw vraag te kunnen beantwoorden of u op een andere manier te kunnen helpen. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding, zodat derden er niet zomaar bij kunnen.

Hoe lang bewaart Eleos persoonsgegevens?

Eleos bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben bewaard. Eleos is bijvoorbeeld verplicht om dossiers van cliënten 15 jaar te bewaren. Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben opgeslagen, verwijderen we deze gegevens.

Met wie deelt Eleos mijn persoonsgegevens?

Eleos deelt uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming met externe partijen. Uitzonderingen zijn er wel. Zo delen wij onze gegevens bijvoorbeeld met organisaties voor (financiële) administratie, verzending van post en digitale mailings, beheer van servers en hosten van de website (en vergelijkbare zaken). Wanneer wij uw gegevens met een externe partij delen, maken we daar van tevoren goede afspraken over. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Wat zijn mijn rechten?

Wanneer u uw gegevens aan Eleos verstrekt, heeft u ten allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen per e-mail (welkom@eleos.nl) of post (Eleos, Printerweg 21-35, 3821 AP Amersfoort).

Wanneer u aangeeft niet langer door Eleos op een bepaalde manier benaderd te willen worden, zal Eleos u afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken om u op die manier te benaderen.

In sommige gevallen is Eleos wettelijk verplicht om persoonsgegevens te bewaren. Dat betekent dat Eleos niet altijd kan voldoen aan uw verzoek voor verwijdering. Dat geldt bijvoorbeeld bij het bewaren van cliëntgegevens in dossiers: Eleos is verplicht om deze dossiers 15 jaar na afronden te bewaren.

Worden cookies gebruikt op www.eleos.nl?

Eleos maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De informatie die we via een trackingcode verkrijgen, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te bieden. Tevens optimaliseert Eleos hiermee de werking van onze website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen, opmerkingen of klachten heb?

Onze contactgegevens voor vragen, opmerking en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Eleos
Zuiderinslag 4c
3871 MR Hoevelaken

088-892 12 13
fg@eleos.nl